ISO

W 2006 roku firma ABC Colorex otrzymała certyfikat ISO 9001:2001 w zakresie lakierowania proszkowego. Audit certyfikujący został przeprowadzony przez jedną z wiodących jednostek certyfikujących DEKRA-INTERTEK. W 2009 roku przeszliśmy pozytywnie audit recertyfikujący przechodząc tym samym na nowsza wersję normy – ISO 9001:2008

Posiadany przez nas certyfikat ISO świadczy o wysokiej jakości i staranności wszystkich naszych działań związanych z realizacja usługi malowania proszkowego. To również gwarancja, że wszystkie wykonywane usługi będą zawsze takiej samej, wysokiej jakości.

Certyfikat ISO 2015 - 2018