Laboratorium

W celu zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług, firma ABC COLOREX Sp. z o.o. wdrożyła politykę jakości, która polega na ustaleniu ścisłych kryteriów i wymagań w odniesieniu do technologii obróbczych oraz na ustaleniu kryteriów samokontroli w zakładzie produkcyjnym.

Nasza lakiernia posiada certyfikowane, zgodne z wymogami QUALICOAT w ramach którego posiadamy również certfikat Seaside, laboratorium, którego wyposażenie pozwala na stały nadzór nad parametrami kąpieli roboczych i powłok na wyrobach gotowych. Za prawidłowość przebiegu procesów technologicznych odpowiada personel laboratorium, którego zadaniem jest prowadzenie codziennej kontroli wewnątrzzakładowej oraz dokumentacji związanej z procesami.

Badania przeprowadzane przez nasze laboratorium:
  kontrola połysku
  pomiar grubości powłoki
•  badanie przyczepności
•  badanie twardości metodą Buchholtza
•  test polimeryzacji
•  próba tłoczności
•  próba zginania
•  próba odporności na uderzenie
•  Test Machu
•  badania w komorze solnej